بین الملل

بهترین شهرهای جهان از نظر سطح کیفیت زندگی

در لیست منتشر شده توسط نشریه مرسر 231 شهر جهان بر اساس کیفیت زندگی ارزیابی شده است. شهر وین، پایتخت اتریش برای دهمین سال متوالی صدر این لیست قرار گرفته است. در این رتبه بندی عوامل متعددی نظیر مسکن، ثبات اقتصادی، محیط سیاسی و اجتماعی و خدمات بهداشتی در نظر …

بیشتر بخوانید »